Parkeringstillstånd för rörelsehindrade transportstyrelsen

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – Transportstyrelsen

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon …

Du som har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårigheter med att gå kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Ansökan gör du hos din kommun.

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade – Transportstyrelsen

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i den kommun där du är …

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om …

Parkeringstillstånd utfärdat till en rörelsehindrad som vid ansökan upp- givit att han eller hon inte kör motordrivna fordon får endast användas …

TSFS 2009:73 – Transportstyrelsen

Föreskrift: författningsrubrik

Parkeringstillstånd utfärdat till en rörelsehindrad som vid ansökan upp- givit att han eller hon inte kör motordrivna fordon får endast användas …

Rörelsehindrade – Transportstyrelsen

Rörelsehindrade

11 mars 2020 — Tavlan anger att angivelsen på märket gäller den som får parkera enligt ett parkeringstillstånd som avses i 13 kap.

TSFS 2009:73 – Sök föreskrifter – Transportstyrelsen

Sök föreskrifter – Transportstyrelsen

TSFS 2009:73. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa föreskrifter gäller förutsättningar för …

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – SKR

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade | SKR

6 apr. 2021 — Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska utfärdas för fem år. Regeringens beslut är till för att underlätta för brukaren. SKR får ofta frågor …

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska utfärdas för fem år. Regeringens beslut är till för att underlätta för brukaren.

Parkering för rörelsehindrade – Malmö stad

27 apr. 2022 — Parkeringsregler för rörelsehindrade med tillstånd … Parkeringstillståndet är giltigt på allmän plats i hela Sverige. Tänk på att detta inte …

Personer med funktionsnedsättning och rörelsehindrade kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – Linköpings kommun

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – linkoping.se

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats. Tillståndet gäller i de flesta länder i …

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats. Tillståndet gäller i de flesta länder i Europa och syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade – Göteborgs …

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Göteborg kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad.

Keywords: parkeringstillstånd för rörelsehindrade transportstyrelsen