Transportstyrelsen färdskrivarkort

Färdskrivarkort – Transportstyrelsen

Förarkort används av förare och placeras i färdskrivaren som registrerar kör- och vilotider på kortet, för att transportföretagen och kontrollmyndighet (i …

Förarkort – Transportstyrelsen

med svenskt körkort. Du ansöker om förarkort direkt via e-tjänsten ” …

E-tjänster inom vägtrafik – Transportstyrelsen

Färdskrivarkort – ansök, förnya, ersätt. Här kan du ansöka om, förnya eller ersätta förarkort, företagskort, verkstadskort och kontrollkort till …

Färdskrivare – Transportstyrelsen

I färdskrivaren registreras bland annat förarnas kör- och vilotider. Med hjälp av uppgifterna som registrerats i färdskrivaren kan förare, företag och …

Företagskort – Transportstyrelsen

Vi har i december 2019 ändrat i kortnummerserien för företagskort. Det innebär …

Enklare att ansöka om färdskrivarkort via e-tjänst

Enklare att ansöka om färdskrivarkort via e-tjänst – Transportstyrelsen

23 jan. 2020 — Alla fordon som omfattas av kör- och vilotider måste vara utrustade med en färdskrivare. Nu lanserar Transportstyrelsen en ny e-tjänst, …

Förarens ansvar – Transportstyrelsen

Innan du påbörjar en transport ska du kontrollera att färdskrivaren i fordonet är besiktigad inom de senaste två åren. Ett fordon med en ej besiktigad …

Verkstadskort – Transportstyrelsen

Pinkod till kortet skickas direkt till verkstaden. Vilket verkstadskort pinkoden …

Undantag från kör- och vilotider – Transportstyrelsen

Det finns heller inget förbud att använda diagramblad eller förarkort vid undantagen transport. För att visa att det rör sig om undantagen transport kan du som …

Transportföretagets ansvar – Transportstyrelsen

Ert ansvar för färdskrivaren. Ni ansvarar för att färdskrivarna i era fordon fungerar och besiktigas i tid. Besiktning ska genomföras senast två år efter …

Keywords: transportstyrelsen färdskrivarkort