Transportstyrelsen sjömärken

Sjömärken – Sjöfartsverket

Sjömärken

Syftet med Transportstyrelsens tillståndshantering är att värna om sjösäkerheten genom att bl.a. säkerställa att sjökort och verklighet överensstämmer, …

Flytande sjömärken – Sjöfartsverket

Flytande sjömärken

Flytande sjömärken används för att utmärka sidobegränsningen av farleder, naturliga och andra hinder såsom friliggande grund och vrak, andra områden eller …

Farleder och hamnar – Transportstyrelsen

Sjöfartsverket ansvarar för ungefär hälften av sjömärkena och tillhörande farleder, ansvaret gäller framförallt de allmänna farlederna. Ansvaret för resterande …

Sjövägmärken – Transportstyrelsen

Sjövägmärken är märken till ledning av sjöfarare. Hur dessa ser ut och ska användas regleras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) …

Klistermärke “Flytande utmärkning” – Transportstyrelsen

Klistermärke som visar flytande utmärkning till sjöss. Artikelnummer TSK20192. Utgiven av Transportstyrelsen & Sjöfartsverket 2019-04-29. Pris: 0 kr

TSFS 2017:66 – Transportstyrelsen

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utmärkning till sjöss med sjösäkerhets- anordningar; beslutade den 31 maj 2017.

Sjösäkerhetsanordning (SSA) – Transportstyrelsen

Övergripande syfte med Transportstyrelsens tillståndshantering avseende SSA är att myndigheten vill värna om sjösäkerheten genom att bl.a. säkerställa att …

Sjösäkerhetsrådet – Transportstyrelsen

Sjösäkerhetsrådet · Säkrare båtar. · Utökad användning och utveckling av säkerhetsutrustning. · Bättre infrastruktur i form av sjökort, sjömärken, hamnanläggningar …

Sjöfart – Transportstyrelsen

Transportstyrelsen: Sjöfart

Sjötrafik och hamnar. Även sjöfarts- och hamnskydd, sjömärken, lots m.m.. Statistik och analys.

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

Keywords: transportstyrelsen sjömärken