Transportstyrelsen släpvagn nya regler

Personbil med släp – Transportstyrelsen

Nya regler om överlast. Sedan den 1 januari 2021 beräknas överlast utifrån fordonets totalvikt – det vill säga fordonet, föraren och lasten (gods och …

Släpvagn och husvagn – Transportstyrelsen

Ett lätt släpfordon har en totalvikt av högst 750 kg. Totalvikten kan vara över 750 kg under förutsättning att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda …

Släpfordon – Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har beslutat nya föreskrifter och allmänna råd om undantag från bestämmelser om passagerare i bil, släpvagn och efterfordon, TSFS 2022:99 …

Information om nya eller ändrade regler – Transportstyrelsen

Släpvagnskalkylatorn har utvecklats för att hjälpa dig att ta reda på om du får dra en specifik släpvagn eller husvagn med din bil.

Om släpvagnskalkylatorn – Transportstyrelsen

Ett efterfordon är ett redskap eller annat som inte är en släpvagn eller ett terrängsläp men som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller …

Efterfordon – Transportstyrelsen

Registreringsnummer släpvagn: … som ansvarar för att du framför dina fordon på ett lagligt sätt även när släpvagnskalkylatorn ger klartecken för fordonen.

Släpvagnskalkylator – Transportstyrelsen

Släpvagnskalkylator

BE-behörigheten har inte någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter. Dock får inte släpets eller släpens sammanlagda totalvikt …

BE – Bil med tungt släp – Transportstyrelsen

FordonFordonsreglerSläpfordonEfterfordonVilken utrustning krävs på efterfordon? Vilken utrustning krävs på efterfordon? Belysning under mörker. två röda …

Vilken utrustning krävs på efterfordon? – Transportstyrelsen

3 maj 2022 — Hur tung släpvagn får jag dra med bilen? En av de vanligaste frågorna vi får från våra kunder när de är på jakt efter ny bil.

Hur tungt får jag dra med bilen – regler för dragvikt

Hur tungt får jag dra med bilen – regler för dragvikt | Bilbolaget.nu

Hur tung släpvagn du får dra med bilen beror på dragbilens maximala släpvagnsvikt samt vad du som ska köra har för körkortsbehörighet.

Keywords: transportstyrelsen släpvagn nya regler, överlast husvagn transportstyrelsen, transportstyrelsen husvagn vikt